„ WALORY GIMNASTYKI MÓZGU I INNYCH FORM RUCHU

11 listopada br. do naszego przedszkola zawitała pani Lucyna Teresa Jeszke - pedagog-terapeuta w zakresie kinezjologii edukacyjnej pracująca
w Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku.
Zaprosiliśmy ją do naszego przedszkola licząc na praktyczne wsparcie w aspekcie gimnastyki mózgu, jaka proponuje Paul Dennison- nazywamy ją kinezjologią.
Istota kinezjologii wyraża się w haśle – „ Uczyć się , rozwijać, żyć pełnią życia”.
Istniej wiele rodzajów kinezjologii – stosowana, specjalistyczna, tradycyjna, akademicka. Najbardziej rozbudowana jest chyba kinezjologia specjalistyczna, która obejmuje: kinezjologię edukacyjną, zintegrowany mózg, dotyk dla zdrowia, kinezjologię transformacyjną, neurogenikę stosowaną, fizjologię stosowaną, biokinezjologię.
Kinezjologia edukacyjna to obszar , który nas najbardziej interesuje. Paul Dennison opracował specjalne zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych, które usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia spowodowane stresem, podnoszą poziom energii.
Następuje poprawa w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku.
Metoda Dennisona to uczenie metodami aktywizującymi włączania naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Jest ona skierowana do wszystkich, których interesuje rozwój potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu.
Kinezjologia edukacyjna jest coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania; metodę tę stosuje się też w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi. Zdaniem Dennisona wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych
i z braku integracji między nimi. Mózg jest narządem symetrycznym, każda półkula ma inne zadania, dlatego niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli.
Prawa półkula jest odpowiedzialna za uczucia, lewa odpowiada za myśli, analizę, poczucie czasu, porozumiewanie się. Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul dzieci i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę i umiejętności. Brak równowagi według Dennisona prowadzić może do powstawania zakłóceń – dziecko może mieć problemy z nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, wyrażaniem emocji. Dennison proponuje łatwe i bezpieczne ćwiczenia, które wykonywane pod kierunkiem terapeuty prowadzą do integracji obu półkul, co znacząco może wpłynąć na poprawę wyników dziecka..- uczenie przebiegać będzie znacznie szybciej, efektywniej, a co najważniejsze- bezstresowo. Dawniej dzieci ćwiczyły instynktownie wiele zawartych w metodzie kinezjologii ruchu elementów- gra w klasy, skakanka, jazda na hulajnodze, toczenie obręczy, gra w kraje - to przykłady ćwiczenia ruchów naprzemiennych. Dzisiaj musimy nad tym popracować, zachęcić dzieci do ćwiczeń.
Możemy robić to my – wychowawcy waszych dzieci, możecie to robić wy - rodzice.
Metoda Dennisona pozwala lepiej:
• pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego;
• komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy;
• przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią;
• usuwać blokady ukryte w naszym ciele;
• wprowadzać ciało w stan optymalny do przyswajania wiedzy równoważąc wymiar lateralności, koncentracji i stabilności.
To tylko kropla w morzu tematu. Najważniejsza zaś jest część praktyczna, czyli ćwiczenia. Nasza instruktorka przedstawiła schemat :
• ćwiczeń wprowadzających;
• ćwiczeń na przekraczanie linii środka;
• ćwiczeń wydłużających;
• ćwiczenia energetyzujących.
Oczywiście - nie obyło się bez ćwiczeń praktycznych, które sprawiły nam sporo radości i satysfakcji. Żałujemy, że nikt z rodziców nie skorzystał z zaproszenia, bo warto było doświadczyć nowych wrażeń, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, które pomogą zrozumieć własne dziecko, może pomóc mu w dążeniu do rozwoju. Zachęcam do przyjrzenia się metodzie Dennisona – wystarczy wrzucić do przeglądarki hasło -: Metoda Dennisona” i bardziej szczegółowo poznać metodę, może wykorzystać…
Polecam serdecznie.
oprac. Mariola Wdowczyk
Przedszkolowo.pl logo