JAK EMOCJONALNIE PRZYGOTOWAC DZIECKO DO EDUKACJI1. Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego
i emocjonalnego – zapewniaj je, że jest kochane, doceniane, akceptowane.
2. Wzmacniaj dziecko podnosząc jego poczucie własnej wartości – stosuj często pochwały słowne, nagrody, unikaj krytyki; pomagaj
w znajdowaniu rozwiązań problemów.
3. Licz się z indywidualnymi możliwościami dziecka – nie stawiaj mu zbyt wygórowanych wymagań.
4. Poświęcaj dziecku dużo uwagi – pytaj o jego potrzeby, pragnienia.
5. Wsłuchaj się w jego emocje – obserwuj, pytaj, co czuje i dlaczego; analizuj jego zachowanie, zastanawiaj się nad przyczynami smutku, lęku; nie lekceważ objawów.
6. Buduj pozytywny obraz szkoły - nie strasz dziecka nauczycielem, nauką; nie przekazuj dziecku własnych złych emocji /jeśli tak Ci się w życiu zdarzyło/; przedstaw korzystne aspekty chodzenia do szkoły / zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności, rozwój osobowościowy/.
7. Zapewniaj dziecko, że wszystko będzie dobrze.

oprac. Mariola Wdowczyk
Przedszkolowo.pl logo