KARAĆ, NAGRADZAĆ, A MOŻE JEDNO I DRUGIE?

W procesie wychowawczym nagradzanie i karanie odgrywa bardzo ważna rolę. Przedszkolne lata życia dziecka to okres bardzo ważny w procesie kształtowania osobowości.
Nagradzanie i karanie to dążenie do tego, by dziecko zachowywało się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nagroda to coś przyjemnego –sprawia radość dziecku; to bodziec stymulujący pozytywne postępowanie. Zachęca on do solidnej pracy, zachowań aprobowanych w rodzinie, w grupie rówieśniczej. Nagroda spełnia następujące funkcje:
• realizuje potrzebę uznania i sukcesu;
• zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań;
• wzmacnia więzi uczuciowe;
• dostarcza pozytywnych uczuć;
• działa pozytywnie na obserwatorów.
Najważniejszą z nagród jest pochwała. – to akt przemyślany, odpowiednio wdrażany; drugą nagrodą jest
„ upominek rzeczowy”. Wielu praktyków i teoretyków wychowania uważa, że symboliczny podarunek rzeczowy jest zjawiskiem pozytywnym właściwie oddziałującym na dziecko. Trzecią formą nagrody jest „ odznaka honorowa”. – to znaczek, emblemat, dyplom.
Wszystkie formy nagradzania silnie oddziałują na emocje dziecka
i stanowią mocny bodziec wpływający na zachowanie dziecka. Zaleca się umiar, by dziecko nie skupiło się na uzyskaniu nagrody, by nagroda nie była celem.
Kara nie budzi przyjemności, utrudnia zaspokajanie potrzeb – jest odwrotnością nagrody. Jej zadaniem jest wyeliminowanie niepożądanych zachowań.
Wybitni pedagodzy za trafne uznali następujące rodzaje kar:
• izolacja – wykluczenie na pewien czas z zabawy, pracy;
• werbalna dezaprobata – nazwanie problemu
i wyrażenie dezaprobaty ;
• kara symboliczna – pozbawienie pewnych praw honorowych.

Istotnym warunkiem skuteczności wszelkich oddziaływań wychowawczych jest pozytywny stosunek uczuciowy pomiędzy wychowankiem a wychowawcą. Mniej ważna jest forma nagrody czy kary, najważniejsza jest atmosfera, która temu towarzyszy . Na pewno nagroda ma największą siłę oddziaływania!
Zachęcam więc rodziców i wychowawców do systematycznego
i sumiennego stosowania przede wszystkim nagród, bo to one determinują pozytywne zachowania dzieci.
Oprac. Mariola Wdowczyk
Przedszkolowo.pl logo