METODA DOBREGO STARTU W PRACY PRZEDSZKOLA

Dnia 28.05.2013 roku odbyło się spotkanie grona pedagogicznego w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycielek. Tematem spotkania była Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Zastosowanie Metody Dobrego Startu

MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie
w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń
i w edukacji przedszkolnej. Metoda ta służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania, a także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności
W okresie 40 lat rozwoju Metody Dobrego Startu powstały trzy jej warianty:

I. Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki.
Służą one do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji.
Są przeznaczone dla:
- dzieci najmłodszych (od 2 roku życia), rozwijających się prawidłowo;
- dzieci starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem lub nieharmonijnie.
II. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki.
Służą do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji.
Są przeznaczone dla:
- starszych przedszkolaków przygotowujących się do nauki czytania i pisania;
- dzieci z ryzykiem dysleksji lub mało sprawnych ruchowo (z dyspraksją);
- starszych dzieci, których rozwój jest opóźniony.
III. Litery, znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki.
Służą do uczenia liter, znaków matematycznych oraz do terapii w przypadku niepowodzeń szkolnych. Przeznaczone są dla:
- uczniów klasy pierwszej;
- uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (w tym uczniów z ryzykiem dysleksji);
- uczniów starszych z dysleksją rozwojową.
W trakcie warsztatów uczestniczki miały możliwość zapoznania się z dwoma wariantami, jakie można wykorzystać w pracy z małymi dziećmi.
Ćwiczyły wprowadzanie znanych, lubianych piosenek w niekonwencjonalny sposób, czyli wykorzystując przy tym piasek i kaszę mannę, która była wysypana na tacach. Polegało to na rysowaniu palcem na wspomnianym materiale (piasku, kaszy) linii melodycznej piosenki. Warsztaty tego typu mają za zadanie przygotować nauczyciela do przyszłej pracy z dzieckiem z wykorzystaniem takich technik, metod pracy.
Praca z piosenką może pobudzić dziecięcą wyobraźnię, wyostrzyć słuch muzyczny lub go po prostu uaktywnić i będzie dodatkowym ćwiczeniem uaktywniającym motorykę małą przedszkolaków.
Dla przedszkolaków będzie to przednia zabawa, a przy okazji nowe doświadczenia, które
w przyszłości „zaowocują” w trakcie ćw. grafomotorycznych i samej nauki pisania.

Opracowała: Ewa Kędra

Przedszkolowo.pl logo