Opłaty za przedszkole

Stawka żywieniowa wynosi 5,oozł za każdy dzień

Godziny od 8.00-13.00 są bezpłatne, gdyż w tym czasie przedszkole realizuje podstawę programową.
Godziny poza podstawą programową są płatne. Stawka za godzinę wynosi 1,00zł. Godziny płatne naliczane są: od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.30

Istnieje możliwość dokonywania opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy BS Człuchów O/Debrzno na konto:
919326 0006 0081 5662 2000 0010
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki regulowana jest płatność, oraz za co (wyżywienie, opłata stała).
Przedszkolowo.pl logo