PERSONEL PRZEDSZKOLA

PERSONEL NASZEGO PRZEDSZKOLA:

DYREKTOR – LILIANA GĄSIOROWSKA
INTENDENTKA – MARZENA TARNOWSKA
KUCHARKA – ANETA RADLIŃSKA
KUCHARKA - AGNIESZKA SZPIECH
POMOC KUCHARKI – SYLWIA MAJCHER
KONSERWATOR – Adam Piszczek


GRUPA I - Jeżyki:
WYCHOWAWCA GRUPY – Emilia Karpińska
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - Milena Markiewicz
WOŹNA – Małgorzata Łakomy

GRUPA II - ŻABKI:
WYCHOWAWCA GRUPY – DOROTA LESZCZYŃSKA
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - PAULINA GĄSIOROWSKA
WOŹNA - IRENA WIELIŃSKA

GRUPA III - PAPUŻKI:
WYCHOWAWCA GRUPY - EDYTA ADAMCZYK
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - LILIANA GĄSIOROWSKA
WOŹNA - Ilona Kaczmarek

GRUPA IV –BIEDRONKI:
WYCHOWAWCA GRUPY – MARIA WDOWCZYK
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - Milena Markiewicz, PAULINA GĄSIOROWSKA
WOŹNA – ANNA KOPEĆ

GRUPA V – TYGRYSKI
WYCHOWAWCA GRUPY - Ewelina Osięglewska
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - ALDONA PISZCZEK
WOŹNA - DANUTA ZDOLSKANAUCZYCIELE RELIGII: EWA DERĘGOWSKA, WIOLETTA ZYCH
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MAGDALENA KOCJAN
PSYCHOLOG: KAROLINA DYPOLT
LOGOPEDA: EWELINA OSIĘGLEWSKA
Oligofrenopedagog: Lidia Obarzanek
Przedszkolowo.pl logo