PERSONEL PRZEDSZKOLA

PERSONEL NASZEGO PRZEDSZKOLA:

DYREKTOR – LILIANA GĄSIOROWSKA
INTENDENTKA – MARZENA TARNOWSKA
KUCHARKA – ANETA RADLIŃSKA
KUCHARKA - AGNIESZKA SZPIECH
POMOC KUCHARKI – SYLWIA MAJCHER
KONSERWATOR – TADEUSZ SELEDEC

GRUPA I - ŻABKI:
WYCHOWAWCA GRUPY – DOROTA LESZCZYŃSKA
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - PAULINA GĄSIOROWSKA
WOŹNA - IRENA WIELIŃSKA

GRUPA II - PAPUŻKI:
WYCHOWAWCA GRUPY - EDYTA ADAMCZYK
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - LILIANA GĄSIOROWSKA
WOŹNA - IRENA JANIAK

GRUPA III –BIEDRONKI:
WYCHOWAWCA GRUPY – MARIA WDOWCZYK
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - LILIANA GĄSIOROWSKA, PAULINA GĄSIOROWSKA
WOŹNA – ANNA KOPEĆ

GRUPA IV – TYGRYSKI
WYCHOWAWCA GRUPY - MONIKA SOSNOWSKA
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - DOROTA LESZCZYŃSKA, ALDONA PISZCZEK
WOŹNA - DANUTA ZDOLSKA

GRUPA V - KANGURKI:
WYCHOWAWCA GRUPY – EWELINA OSIĘGLEWSKA
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - ALDONA PISZCZEK
WOŹNA – ILONA KACZMAREK


NAUCZYCIELE RELIGII: EWA DERĘGOWSKA, WIOLETTA ZYCH
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MAGDALENA KOCJAN
PSYCHOLOG: KAROLINA DYPOLT
LOGOPEDA: EWELINA OSIĘGLEWSKA, MONIKA SOSNOWSKA
Przedszkolowo.pl logo