PRAWA DZIECKA

Każdemu dziecku przysługują równe prawa niezależnie od tego, jakiej jest ono narodowości, jaki ma kolor skóry, jakiego jest wyznania czy pochodzenia. Tymi prawami są PRAWA DZIECKA, które określa Konwencja o prawach dziecka oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Są one bardzo ważne i dotyczą dzieci do ukończenia 18 roku życia.
Każde dziecko ma prawo:
• żyć;
• posiadać tożsamość – imię, nazwisko, obywatelstwo;
• być kochane przez rodziców i mieć z nimi jednakowy kontakt, bez względu na to czy mieszkają razem czy osobno;
• mieć wolność w wyrażaniu swoich opinii, poglądów, przekonań religijnych – dorośli powinni wysłuchać dziecko, które wypowiada się w sprawach, które go dotyczą
i wziąć to zdanie pod uwagę;
• chodzić do przedszkola/ szkoły,/ rozwijać się psychicznie i fizycznie – obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie dziecku dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, pogłębiania zainteresowań i zdolności oraz dobrych warunków bytowych;
• do nietykalności osobistej – dziecko powinno być chronione przed przemocą, wyzyskiem, zaniedbaniem, poniżeniem, powinno czuć się bezpiecznie;
• do zabawy i wypoczynku, czasu wolnego;
• do leczenia – każde dziecko musi mieć zapewnioną opiekę lekarską.
Za ochronę praw dziecka odpowiadają wszystkie instytucje i urzędy, które zajmują się prawami dzieci. Rodzice zawsze powinni kierować się dobrem dziecka. Każdy powinien znać swoje prawa - zarówno dzieci, jak i dorośli.
Czasami dorośli zapominają o tym, że dziecko to również człowiek, którego łatwo zranić i skrzywdzić. W sytuacji, gdy te prawa są łamane, należy się zwrócić się do odpowiednich osób, może to być ktoś z rodziny, pedagog. Można także anonimowo napisać lub zadzwonić do Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Drodzy Rodzice - nie zapominajmy o tym, że nasze dzieci mają także uczucia. Respektujmy Prawa Dziecka niezależnie od tego, gdzie jesteśmy – w szkole, przedszkolu,
w domu czy na ulicy… Pamiętajmy, iż prawa te nie kolidują z prawami dorosłych, lecz je uzupełniają.
W tym roku po raz pierwszy 20 listopada będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Nie tylko w przedszkolu, ale także w domu sprawmy, aby ten dzień był prawdziwym „Wielkim Dziecięcym Świętem”.
oprac. Magdalena Matyszewska
Przedszkolowo.pl logo