Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno wydał zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach 19.02. – 16.03.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012-2015 oraz dzieci powyżej 6 lat. którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w załącznikach:
Kryteria rekrutacji,
Zasady rekrutacji,
Regulamin rekrutacji.

Wnioski będzie można pobrać w najbliższym czasie ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu, o czym będziemy państwa na bieżąco informować.
Komunikat 2018-02-01, 09:28 | autor: Liliana Gąsiorowska
Przedszkolowo.pl logo