Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Uwaga rodzice !!!

UWAGA, RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA !!!

W dniu 12 kwietnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Miejskim im. J. Brzechwy będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

Prosimy rodziców tych dzieci o zgłaszanie się do przedszkola w dniach 12-14.04 br. w celu złożenia pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Komisja rekrutacyjna
Komunikat 2016-04-11, 10:01 | autor: Liliana Gąsiorowska
Przedszkolowo.pl logo