"Smacznie, zdrowo, kolorowo"

WSTĘP

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Aktywne postawy wobec zdrowia powinny być kształtowane od wczesnego dzieciństwa, gdyż rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na bazie genetyki, ale także dzięki własnej aktywności i oddziaływaniom środowiska, w którym dziecko żyje.
Na zdrowie dziecka składa się wiele czynników, m.in. prawidłowe odżywianie, które wiąże się z wdrażaniem dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, opanowanie techniki jedzenia, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw oraz higiena spożywania posiłków. Racjonalne odżywianie dziecka ma bardzo duży wpływ na jego aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do nauki i zabawy. Nieprawidłowe odżywianie dzieci poprzez spożywanie np. słodyczy, produktów tzw. fast-food powodują nadmiar tkanki tłuszczowej, która nie tylko obrasta ciało dziecka, ale także narządy wewnętrzne takie jak: trzustka, wątroba, serce, co może przynieść poważne problemy zdrowotne w późniejszym okresie życia. Z tego powodu należy systematycznie dostarczać dzieciom wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla zdrowia.
Nasze przedszkole cały czas podejmuje działania, które mają na celu promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków. Dowodem na to jest ten program autorski, który ma na celu „zarazić” zarówno dzieci jak i ich rodziców do zdrowego odżywiania się. Pomóc nam w tym mają określone zadania, które będziemy realizować przez cały rok szkolny.

CELE OGÓLNE:
– dostarczenie wiedzy o zdrowym stylu życia i kształtowanie umiejętności praktycznego
korzystania z uzyskanych informacji;
– zwiększenie świadomości dzieci i rodziców dotyczące wpływu żywienia na nasze zdrowie;
– rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
– promowanie zdrowego stylu życia;
– wzbogacenie wiedzy o zdrowiu własnym i innych;
– uświadomienie związku między zdrowym odżywianiem a funkcjonowaniem organizmu;
– integrowanie grupy poprzez aktywne współdziałanie w zespole.
1

CELE SZCZEGÓŁOWE (dziecko wie, umie, potrafi ):
– dostrzega konieczność spożywania potraw optymalnych dla zdrowia;
– potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce;
– dostrzega związek między złym odżywianiem a zdrowiem fizycznym;
– przestrzega zasad higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków;
– przezwycięża niechęć do niektórych potraw i produktów;
– angażuje się w przygotowywanie zdrowych potraw, potrafi współdziałać w zespole;
– rozumie celowość zachowania zasad savoir-vivre przy spożywaniu posiłków.

TREŚCI PROGRAMOWE:
– promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia;
– zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia zwłaszcza w odniesieniu do składników
niezbędnych dla zdrowia;
– tworzenie sytuacji edukacyjnych dostarczających wiedzę o zdrowym odżywianiu;
– umożliwienie dzieciom samodzielnego przygotowywania różnych potraw np. sałatka,
kanapki, surówka itp.
– angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

METODY
– Prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie, higienę
przygotowywania i spożywania posiłków.
– Wyznaczenie dnia, w którym dzieci same przygotowują kanapki.
– Organizowanie degustacji dla rodziców: surówek, sałatek, past, deserów itp.
przygotowanych przez dziećmi.
– Organizowanie konkursów i przeglądów muzycznych, plastycznych, literackich.
– Aktywny udział rodziców i nauczycieli w roli aktorów i satyryków.
– Spotkanie z dietetykiem.
– Zakładanie zielonych ogródków w salach.
– Zorganizowanie festynu pod hasłem „Dzień ziemniaka”.
– Spotkanie z rodzicami i dziećmi – Top Szef.
– Wspólne obchodzenia Międzynarodowego Dnia Szefa Kuchni.


2

PLAN DZIAŁANIA

Wrzesień – obchody Dnia Ziemniaka;
Październik – obchody Międzynarodowego Dnia Szefa Kuchni;
Listopad – skecz lub inscenizacja utworu o tematyce prozdrowotnej w wykonaniu
nauczycielek;
Raz w tygodniu – samodzielne przygotowywanie przez dzieci z pomocą nauczycielek kanapek na śniadanie;
Raz w miesiącu – Kuchnie świata- kącik degustacyjny dla rodziców; poznawanie zdrowej kuchni innych krajów;
Luty – Spotkanie z dietetykiem - dla rodziców i nauczycieli;
Marzec – Top Szef Przedszkola – zorganizowanie konkursu kulinarnego dla chętnych rodziców;
Kwiecień – Przegląd teatrzyków pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wykonaniu
przedszkolaków;
Maj – przegląd piosenki o zdrowiu pt. „Wyśpiewać zdrowie” dla chętnych przedszkolaków;
Czerwiec – Teatr rodzicielski o tematyce prozdrowotnej;
Czerwiec – quiz wiedzy o zdrowiu dla dzieci, ankieta dla nauczycielek podsumowująca program;

EWALUACJA
Program „Smacznie, zdrowo, kolorowo” to propozycja scenariuszy oraz działań podejmowanych przez personel przedszkola skierowany do dzieci i ich rodziców w celu promowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Spodziewane efekty realizacji programu:
– dzieci znają zasady prawidłowego żywienia;
– dzieci zjadają różnorodne posiłki;
– dzieci potrafią samodzielnie przyrządzić proste potrawy z zachowaniem zasad higieny;
– dzieci przezwyciężają niechęć do niektórych produktów i starają się poznać ich smak;
– rodzice są sojusznikami w działaniach podejmowanych przez przedszkole, akceptują i stosują sposoby odżywiania promowane przez przedszkole.
W celu stwierdzenia czy program przyniósł zamierzone efekty, przeprowadzony zostanie quiz wiedzy dla dzieci; ponadto zostanie przeprowadzone badanie rodziców i nauczycieli w formie ankiety .
Przedszkolowo.pl logo