Konkursy

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

O8 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 13 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu międzyprzedszkolnego „Moja Ojczyzna - Wolność w Kolorach”.

Główne nagrody otrzymali:

miejsce I - LUIZA K. Przedszkole Publiczne NR 29

miejsce II - AGATA K. Przedszkole Publiczne NR 3

miejsce III - IDA S. Przedszkole Publiczne NR 20


Przyznano również wyróżnienia:

1. ANIELKA K. Przedszkole Publiczne NR 27

2. HUBERT K. Przedszkole Publiczne NR 29

3. AMELIA S. Przedszkole Publiczne NR 19

4. JULIA R. Przedszkole Publiczne NR 20

5. JAN B. Przedszkole Publiczne NR 8

6. LEON O. Przedszkole Publiczne NR 34

7. BŁAŻEJ L. Przedszkole Publiczne NR 18

8. WERONIKA SZ. Przedszkole Publiczne NR 12

9. MILENA D. Przedszkole Publiczne NR 33

10. GABRIELA CZ. Przedszkole Specjalne NR 36

11. JULIA CZ. Przedszkole Publiczne NR 3

12. BLANKA B. Przedszkole Publiczne NR 15

13. MAJA H. Przedszkole Publiczne NR 29

14. ALEKSANDRA J. Przedszkole Publiczne NR 13

15. HELENA K. Przedszkole Publiczne NR 24

16. Maja F. Przedszkole Publiczne NR 26


Dziękujemy wszystkim dzieciom wraz z rodzicami za udział w konkursie
i gratulujemy zwycięzcom.
Konkurs trwał do: 2018-11-08, 00:00
Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie
zaprasza przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w międzyprzedszkolnym
konkursie plastycznym:

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

Cel konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny
 • ukazanie piękna i różnorodności krajobrazów Polski
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
 • wyrażanie swoich odczuć w ekspresji plastycznej
 • rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej


Regulamin konkursu:

 • konkurs ma charakter rodzinny: pracę wykonuje dziecko wspólnie z rodzicem
 • technika pracy dowolna, format A3, forma płaska lub przestrzenna
 • prace należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego Nr 13 do 31 października 2018r.
 • praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (załącznik Nr 1) a także dołączaną zgodę rodzica na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka (załącznik Nr 2)
 • rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w terminie 8 listopada 2018r.
 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola
 • laureaci konkursu ( I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola: www.trzynastka.przedszkolowo.pl; zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie
 • wystawa prac odbędzie się na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13


Kryteria oceny:

 • pomysłowość ujęcia tematu
 • walory artystyczne i estetyczne
 • widoczna współpraca dziecko-rodzic.


Załacznik Nr 1

.................................................................... .... Tarnów, dn. .....................................
.........................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art.6 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
..........................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym: „Moja Ojczyzna - wolność kolorach” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie.
Oświadczam, iż zapoznałam (em) się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych i danych osobowych dziecka. Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku dziecka, pracy oraz danych osobowych własnych i dziecka na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 13 w Tarnowie w przypadku wytypowania pracy, jako zwycięskiej.

.......................................................................
.................................................................... ...
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs trwa do: 2018-11-08, 00:00
wpis edytowano 2018-10-29, 22:58
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.