Materiały: Scenariusze zajęć

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

Cel główny: kształtowanie umiejętności rozpoznawania oznaczeń segregacji odpadów, kształtowanie postawy proekologicznej;

Cele operacyjne:
• Rozpoznaje symbole związane z segregacją odpadów,
• zna kolory pojemników na odpady,
• wie jakie przedmioty należy wrzucać do poszczególnych pojemników,
• rozumie potrzebę ochrony środowiska.

Metody:
- czynna - zadań stawianych dziecku,
- słowna- objaśnienia, metody żywego słowa,
- oglądowa – obserwacji i pokazu.

Formy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: worek z przedmiotami, płyta CD z muzyką, pudełka, ilustracje.

Przebieg zajęć

I część wstępna:

1. Wysłuchanie wiersza pt. „Segregujcie śmieci”.

II część główna:

2. Nauczyciel wiesza na tablicy obrazki ilustrujące pojemniki na odpady oraz przyporządkowane do nich przedmioty. Wraz z dziećmi nauczyciel omawia co przedstawiają rysunki.

3. Co to jest?- Nauczyciel przynosi w worku kilka przedmiotów i wysypuje je na rozłożone gazety (plastikowa i szklana butelka, puszka po napoju, papierek od cukierka, plastikowy kubeczek, słomka, rolka po papierze toaletowym, pudełka po produktach ,stare gazety). Dzieci rozpoznają i nazywają prezentowane przedmioty. Nauczyciel zadaje pytanie jak jednym słowem można określić wszystkie te przedmioty- „ŚMIECI”. Nauczyciel rozkłada 4 pudełka niebieskie, zielone, żółte, czerwone. Kolejno prosi dzieci aby wybrały przedmiot z wysypanego wcześniej worka i wrzuciły do odpowiedniego pudełka. Po wrzuceniu wszystkich elementów bardzo dziękuje w imieniu „ Naszej Ziemi”.

4. Nauczyciel zadaje pytania dzieciom:
• Co dzieje się z segregowanymi odpadami? Posegregowane śmieci mogą być powtórnie wykorzystane.
• Co znaczy taki znak?
(Nauczyciel pokazuje znak ekologiczny – materiał do powtórnego użycia)-Opakowania te można powtórnie wykorzystać.
Nauczyciel prosi dzieci aby rozejrzały się po sali i sprawdzili czy mamy w sali przedmioty, które mają taki znak. Gdy dzieci je odnajdą nauczyciel przeprowadza rozmowę dlaczego to takie ważne aby segregować śmieci. Nauczyciel wyjaśnia, że zagrożenia wynikające
z zaśmiecania ziemi mają wpływ na nasze zdrowie i zdrowie wszystkich istot żyjących na świecie.

III zakończenie

5. „Moja Planeta” – wspólne zaśpiewanie piosenki Majki Jeżowskiej.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.