Materiały: Scenariusze zajęć

„Mali Poszukiwacze Przygód” - turniej grupowy

„Mali Poszukiwacze Przygód” - turniej grupowy

„Mali Poszukiwacze Przygód” - grupowy turniej podsumowujący realizację bliżejprzedszkolnego projektu edukacyjnego „Poszukiwacze Przygód”.

„Poszukiwacze Przygód” to wspólna nazwa dla 8 „małych” projektów wspomagających realizację i osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej.
Moje czterolatki w okresie od lutego do czerwca realizowały założenia projektu edukacyjnego „Poszukiwacze Przygód”, którego organizatorem był miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. W wyniku realizacji zadań otrzymały 8 certyfikatów:
1. Magiczny certyfikat „Dziękuję, Przepraszam, Proszę”
2. Matematyczny certyfikat „Opowieści z Krainy Liczb”
3. Czytelniczy certyfikat „Przyjaciel Książki
4. Przyrodniczy certyfikat „Mały Przyrodnik”,
5. Patriotyczny certyfikat „Mały Patriota”
6. Artystyczny certyfikat „Mały Artysta”,
7. Aktywny Certyfikat „Aktywny Przedszkolak”,
8. Bezpieczny Certyfikat „Bezpieczny Przedszkolak”
Warunkiem otrzymania certyfikatu było zrealizowanie zadań z danego działu i umieszczenie na stronie „Bliżej Przedszkola” relacji z realizacji tych działań.

Data: 17.06.2015
Grupa: 4-latki
Prowadząca: Małgorzata Latos
Cele:
 podsumowanie bliżejprzedszkolnego projektu edukacyjnego „Poszukiwacze Przygód”
 rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie,
 utrwalenie zasad dotyczących grzecznego, bezpiecznego i aktywnego przedszkolaka,
 rozpoznawanie dźwięków przyrody i odgłosów pojazdów,
 rozpoznawanie i nazywanie owoców, warzyw i zwierząt,
 rozpoznawanie za pomocą dotyku przyborów malarskich i atrybutów z różnych bajek,
 przeliczanie w zakresie 5
 posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
 rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

Metody: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających, słowna
Formy: zespołowa, indywidualna, zbiorowa,
Pomoce: zestaw minek wyrażających stany emocjonalne, figury geometryczne, ilustracje pingwinków różnej wielkości, ilustracja stołu, zestaw kolorowych nakrętek, ilustracje bajek, magiczne pudełko, przybory malarskie, maski animacyjne, nagrania odgłosów przyrody, pojazdów, zwierząt i instrumentów, zestawy ilustracji owoców, warzyw i zwierząt, zestaw ilustracji „Myjemy ręce”, przybory malarskie: paleta, pędzle, nożyczki, kredki, mazaki, farby, klej, ilustracje pożądanych i niepożądanych zachowań,
Przebieg:
Część wstępna:
1. Dzieci zostają podzielone na 2 zespoły: chłopców i dziewczynki, a następnie wybierają spośród członków zespołu kapitana drużyny. Przed wyborem kapitana zostają poinformowani, jakie zadania będzie miał kapitan. Drużyna wymyśla okrzyk. Dziewczynki wymyśliły: Dziewczyny górą!, chłopcy: Chłopaki forme trzymają!
2. Dzieci zostają zapoznane z zasadami obowiązującymi podczas turnieju i sposobie przyznawania punktów. Podczas przydzielania punktów drużyna każdorazowo prezentuje okrzyk.
Część główna:
3. Jaka to mina? – wybrane dziecko z drużyny losuje po dwie miny, zadaniem drużyny jest nazwanie miny i określenie, kiedy taka mina występuje na twarzy i dlaczego. Jeśli wyraża emocje negatywne, co możemy zrobić, by się zmieniła na lepszą.
4. Kodeks przedszkolaka – na tablicy, gdzie wisi Kodeks Przedszkolaka, zostają przyczepione przy wybranych obrazkach, figury geometryczne. Wybrane dziecko z druzyny losuje po 2 figury. Zadaniem druzyny jest nazwanie figur, wskazanie obrazków w Kodeksie i opowiedzenie, jakiej zasady zachowania dotyczy obrazek, np. zachowaj ciszę, baw się zgodnie, sprzątaj po sobie zabawki, uzywaj zwrotów grzecznościowych, zgłaszaj się do wypowiedzi, itp.
5. Od najmniejszego do największego – każda drużyna otrzymuje ilustracje pingwinków, które należy ułożyć od najmniejszego do największego, przeliczanie ułożonych elementów.
6. Na, pod, obok – znajomość określeń dotyczących położenia w przestrzeni, utrwalenie kolorów – drużyna zgodnie z instrukcją nauczyciela układa nakrętki na ilustracji przedstawiającej stół, np. weź jasnozieloną nakrętkę i połóż ja nad stołem, itp.
7. Podskoki – dziewczynki wykonuja 10 podskoków, a chłopcy razem liczą na głos, nastepuje zamiana ról.
8. Jaka to bajka? - wybrane dziecko z drużyny losuje po dwie ilustracje przedstawiającą bajkę. Zadaniem drużyny jest odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi ilustracja.
9. Magiczne pudełko – przedstawiciele drużyn naprzemian rozpoznają dotykiem atrybuty z różnych bajek.
10. Jaki to owoc, jakie to warzywo? – drużyna otrzymuje zestaw ilustracji, każdy uczestnik musi podać przynajmniej jedną nazwę.
11. Jaki to ptak? – drużyny otrzymują zestaw ilustracji przedstawiających ptaki, wygrywa ta drużyna, która rozpozna jak najwięcej ptaków.
12. Co to za zwierzę? – drużyna otrzymuje zestaw ilustracji. Zadaniem drużyny jest połączyć w pary zwierzę z ilustracją przedstawiającą wycinek jego skóry, czy upierzenia. Należy także nazwać zwierzęta.
13. Odgłosy zwierząt? – drużyny na zmianę odgadują odgłosy zwierząt.
14. Pajacyki – dziewczynki wykonuja 10 pajacyków, a chłopcy razem liczą na głos, nastepuje zamiana ról.
15. Myjemy ręce – każda drużyna otrzynuje po 5 obrazków przedstawiających etapy mycia rąk. Zadanie m jest ułożenie ich we właściwej kolejności.
16. Magiczne pudełko – zgadnij jaki to przedmiot - przedstawiciele drużyn naprzemian rozpoznają dotykiem przybory malarskie.
17. Jaki to instrument? – drużyny na zmianę rozpoznają instrumenty muzyczne na podstawie usłyszanego odgłosu, wskazują rozpoznany instrument.
18. Zdrowy i bezpieczny przedszkolak – drużyna otrzymuje zestaw ilustracji. Zadaniem drużyny jest wskazanie pożądanych zachowań i wyjaśnienie jak należy skorygować zachowania niepożądane i dlaczego.
19. Jaki to pojazd? – drużyny na zmianę rozpoznają odgłosy wydawane przez pojazdy i wskazują jakie pojazdy je wydały.
20. Zabawa ruchowa „Światła sygnalizatora” – utrwalenie kolorów sygnalizatora
21. Podliczenie punktów i ogłoszenie wyników.

Dziewczynki jednym punktem wygrały z chłopcami, jednak moje dzieci są już nauczone, że nie ważny jest wynik, tylko liczy się dobra zabawa, a ta była naprawdę przednia. Pomimo, że turniej trwał około 1 godziny wszystkie dzieci były zaangażowane i chętnie podejmowały działanie. W nagrodę otrzymały osiem medali – odpowiedniki ośmiu małych projektów, które wkleiły do specjalnego albumu.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.