Materiały: Scenariusze zajęć

"Na balu z Kopciuszkiem"

Scenariusz zajęć

1. Prowadząca : Anna Talewska
2. Data : 22. 01. 2014r.
3. Temat : Kopciuszek na balu”
5. Cele ogólne :
• Dotarcie do małego czytelnika,
• Rozbudzanie i skuteczne podtrzymywanie zainteresowań,
• Poznawanie uniwersalnych wartości przez pryzmat doświadczeń bohaterów baśni,
• Doskonalenie pamięci , zdolności kojarzenia ,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń
6. Cele operacyjne : dziecko
• chętnie słucha
• utożsamia się z bohaterami ,
• wykazuje aktywność podczas wykonywanie różnorodnych zadań ,
• dziecko tworzy i współtworzy i współpracuje w grupie ,
• rozwija zainteresowania ,
• dobrze się bawi
7. Środki dydaktyczne :
• rekwizyty nawiązujące do treści bajki pt. „Kopciuszek” (groch , talerz , pantofelek , fartuszek , czepek , zegar , dynia ….) ,
• Zaadresowany list dla dzieci od kopciuszka ,
• Płytka cd. z tańcem ,
• Kartki papieru .8. Metody :
• Słowna – rozmowa , objaśnianie
• Czynna – zadań stawianych dziecku ,
• Aktywizująca „ burza mózgów” .
9. Formy pracy :
• Z całą grupą ,
• Indywidualna ,
10. Przebieg zajęcia :
• Tajemnicze ślady w Sali – porozrzucane rekwizyty (miska z grochem , fartuszek, pantofelek , miotła )
• Przesyłka – list przyniesiony przez listonosza ,
• Odczytanie listu przez N. z pomocą dzieci ,
• „Burza mózgów” – poszukiwanie odpowiedzi wyjaśniającej sformułowanie „Dobre Serce”. Poszukiwanie sposobów pomocy kopciuszkowi ,
• Poszukiwanie autora listu. Przeszukiwanie baśni ,
• Dobieranie odp. przymiotników( kartoniki) do określania cech Kopciuszka.
• Wykonanie sukni dla kopciuszka. Wypełnienie schematu sukni zaczętymi ślaczkami ,
• Bal. Wirujący walc. Taniec na kartkach papieru. Po każdej przerwie kartka zostaje zmniejszona. Wygrywa ten kto najdłużej utrzymał się na coraz mniejszej kartce papieru. Wyłonienie królowej i króla balu ,
• Napisanie listu zapraszającego Kopciuszka do przedszkola.


Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.