Programowanie to język teraźniejszości

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

PROGRAMOWANIE TO JĘZYK TERAŹNIEJSZOŚCI
Programowanie to język teraźniejszości. Tak, teraźniejszości, a nie przyszłości. Dzięki niemu możemy porozumiewać się z komputerami, które na dobre zagościły w naszym codziennym życiu. Są obecne w robotach, telefonach, tabletach, ale też w sprzętach codziennego użytku takich jak lodówka czy odkurzacz. Dzięki napisanym programom, możemy ich używać i nimi sterować.

CO TO JEST PROGRAMOWANIE?


Najprościej rzecz ujmując, programowanie (inaczej kodowanie) to komunikacja z komputerem. Podawanie mu takich instrukcji, aby ten zdołał wykonać to, co sobie zaplanowaliśmy. Z komputerami możemy porozumieć się za pomocą różnych języków programowania. Programiści uczą się ich tak, jak my uczymy się języków obcych, często posługując się dziwnymi znakami.

GRUNT TO KOMUNIKACJA


Aby komputer nas dobrze zrozumiał, podawane instrukcje powinny być bardzo precyzyjne. Dlatego bardzo ważne jest, aby nasze instrukcje dokładnie, krok po kroku, mówiły komputerowi, co ma robić. Taki zestaw kroków nazywamy algorytmem.
Świetnym ćwiczeniem rozwijającym myślenie algorytmiczne jest rozkładanie zwykłych czynności, takich jak mycie zębów, wiązanie butów, na mniejsze czynności. Nie wszystkie napisane programy są idealne. Czasem zawierają nieścisłości, dlatego komputer nie zachowuje się tak, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego szukanie błędów I ich usuwanie to ważna część programowania.

WYJĄTKOWE SYTUACJE


Komputery też muszą wiedzieć, jak zachować się w odpowiednich warunkach i jakie podjąć decyzje. Programiści często rozpisują to w postaci drzewa decyzyjnego, czyli definiują, co się stanie, gdy podejmie się określoną decyzję. Czasami programy wymagają powtarzania danej czynności wiele razy. To pętle. Zamiast pisać instrukcje wiele razy, określa się w programie, ile razy komputer ma wykonać daną pętle.

WARTO WIEDZIEĆ
Dzięki wprowadzeniu elementów programowania do edukacji dzieci uczą się:
• logicznego, przyczynowo – skutkowego myślenia,
• dekompozycji – poprzez rozkładanie większych problemów na mniejsze,
• planowania sekwencji zdarzeń krok po kroku,
• dokładności i uważności w śledzeniu błędów,
• myślenia komputacyjnego – czyli myślenia w prosty, uporządkowany sposób, a także umiejętności komunikacyjnych jak formułowanie jasnych I czytelnych komunikatów.
To także przygotowanie dzieci do funkcjonowania w towarzystwie komputerów nie w sposób bierny, ale świadomy i twórczy. Programowanie stwarza bowiem możliwości nie tylko zrozumienia świata komputerów, ale także jego współtworzenia i ulepszania. A co najważniejsze, uczy logicznego, przyczynowo – skutkowego myślenia.
Przedszkolowo.pl logo