Aktywność fizyczna

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

DLACZEGO RUCH JEST WAŻNY?
Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną potrzebą ruchu, ich sposób poznawania świata odbywa się przede wszystkim poprzez wszelką aktywność ruchową, w dużej mierze kierowaną przez nas, osoby dorosłe. Otaczająca rzeczywistość kusi nowinkami techniki, a kolorowe gadżety zabawiają maluchy i przyczyniają się do siedzącego trybu życia, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój, nie tylko fizyczny. Ruch, czyli szeroko rozumiana aktywność fizyczna, jest w sposób naturalny wpisany w codzienne, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a w szczególności organizmu, który właśnie się kształtuje.

Ruch jako podstawowy bodziec rozwojowy pobudza do wielostronnego kształtowania różnych sfer poznawczych małego dziecka. Nie tylko fizycznie usprawnia przedszkolaki, ale całościowo wpływa na rozwój ich osobowości, zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz umiejętnościami. Jest tak samo ważny jak pożywienie i powietrze, którym oddychamy, jest także podstawowym środkiem zdobywania wiedzy na temat otaczającego świata oraz daje możliwość poznania samego siebie I swoich umiejętności.

CZY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WPŁYWA TYLKO NA NASZE CIAŁO?Szeroko rozumiane ćwiczenia fizyczne wpływają nie tylko na ciało, ale również na umysł i zdolności społeczne dziecka. Aktywność ruchowa stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka, wzmacnia, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy – ruchowy, nerwowy i dokrewny oraz pozytywnie wpływa na psychikę, odświeża umysł i kształtuje pod względem społecznym, estetycznym I moralnym.
Rozwój ogólnej sprawności ruchowej przyczynia się do kształtowania sprawności manualnej, która to odzwierciedla się w poszczególnych zabawach, kierowanych przez nauczyciela bądź spontanicznych, czynnościach codziennych uczących samodzielności i twórczego podejścia w ich realizacji. Każda forma aktywności sportowej wywołuje ogrom emocji I przeżyć, których efekty z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

ZABAWA TO PODSTAWAZajęcia ruchowe dla przedszkolaków powinny być realizowane w sposobów zabawowy, gdyż ta forma pracy jest zdecydowanie najbliższa dzieciom w tym wieku.
Ciekawe świata maluchy bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach ruchowych, które pobudzają ciało i umysł do wzmożonej pracy, dając przy tym dużo satysfakcji. W przebiegu obserwujemy różnego rodzaju biegi, skoki, rzuty, jak również elementy wspinania, czworakowania, mocowania czy też pewne części gier zespołowych i dyscyplin sportowych. Do realizacji wykorzystać można wykorzystać wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią zadanie, takie jak różnego rodzaju piłki, obręcze, ringo, woreczki z ryżem, szarfy, instrumenty muzyczne, kolorowe pachołki, hula hopy, balony, zwykłe gazety czy zabawki.
Zabawy ruchowe wykorzystują naturalną spontaniczność ruchową dzieci, która buduje nowe doświadczenia I gromadzi zdobyta wiedzę. Elementy gimnastyczne maja na celu nie tylko wyćwiczenie określonych sprawności motorycznych u dzieci, lecz również wykształcenie zdolności do samokontroli, dyscypliny czy umiejętności dostosowania się do panujących zasad i norm. Zorganizowane zajęcia dla przedszkolaków muszą obowiązkowo zawierać: elementy ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek czy różnego rodzaju aktywności skupiających się na wzmożonym wysiłku fizycznym.

WARTO WIEDZIEĆ!Korzyści, jakie daje nam ruch, jest bardzo wiele:
• Rozwija fizycznie młody organizm – poprzez wzrost mięśni, lepsze krążenie krwi, wzmożoną akcję serca czy pracę płuc.
• Hartuje organizm, zwiększa jego sprawność I wydolność.
• Poprawia koordynację, precyzję I szybkość działań.
• Podnosi samoakceptację dziecka, rozwija samodzielność.
• Jest źródłem radości, relaksuje I redukuje stres.
• Kształtuje pamięć i umiejętność koncentracji.
• Uczy współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, pokonywania trudności, przeżywania sukcesu czy porażki oraz wytrwałości.
• Pobudza apetyt I poprawia jakoś snu.
Przedszkolowo.pl logo