Opłaty za przedszkole

Od 1 września 2020 r. zmianie ulega stawka żywieniowa, która za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosić będzie 7,oo zł.

Godziny od 8.00-13.00 są bezpłatne, ponieważ w tym czasie przedszkole realizuje podstawę programową.

Godziny poza podstawą programową są płatne. Stawka za godzinę wynosi 1,00 zł .

Godziny płatne naliczane są: od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.30.

Dzieci sześcioletnie, odbywające w tym roku szkolnym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnienie z opłaty za godziny ponadwymiarowe wykraczające podstawę programową.

Istnieje możliwość dokonywania opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy:

BS Człuchów O/Debrzno na konto:
919326 0006 0081 5662 2000 0010


W tytule przelewu prosimy podać:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • miesiąc za jaki regulowana jest płatność,
  • oraz za co (wyżywienie, opłata za godziny).

Przed dokonaniem płatności należy każdorazowo skontaktować się telefonicznie lub osobiście z panią intendentką przedszkola w celu uzyskania informacji o wysokości kwoty do wpłaty!!!!!
Przedszkolowo.pl logo