PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

W roku szkolnym 2020/2021 realizowane są w naszej placówce następujące programy:


1. Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autorstwa Jolanty Wasilewskiej;
2. Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" autorstwa Eweliny Osięglewskiej,
Mileny Markiewicz, Marii Wdowczyk, Magdaleny Matyszewskiej i Moniki Sosnowskiej;
3. Program autorski z zakresu edukacji patriotycznej "Tu wszędzie jest moja ojczyzna"
autorstwa Marii Wdowczyk, Emilii Karpińskiej, Aldony Piszczek;
3. Program autorski z zakresu edukacji matematycznej "Matematyczna przygoda przedszkolaka" autorstwa Moniki Sosnowskiej, Eweliny Osięglewskiej, Emilii Brzezowskiej i Edyty Adamczyk;
4. Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola autorstwa Marii Wdowczyk i Emilii Karpińskiej.
Przedszkolowo.pl logo