PRZEDSZKOLNY PLAN DNIA

PRZEDSZKOLNY PLAN DNIA


6.30-8.30

„ JAK MIŁO ZNÓW SIĘ SPOTKAĆ!”

przywitanie z kolegami, zaplanowanie dnia, stworzenie miłej atmosfery

„JAK DOBRZE POBAWIĆ SIĘ TROCHĘ”

dowolne zabawy w ulubionych kącikach, nauka szanowania zabawek i odkładania ich
na wyznaczone miejsce

„CZY PAMIĘTASZ, PRZEDSZKOLAKU?”

indywidualna praca z dzieckiem, zespołowa praca w kącikach zainteresowań, utrwalanie zdobytych wiadomości, rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań,
niwelowanie trudności.

„CHCĘ BYĆ ZDROWY I SILNY, DLATEGO CODZIENNIE ĆWICZĘ”

zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

„CZYSTE RĘCE CHCĘ MIEĆ!”

czynności samoobsługowe w łazience.

8.30 - 9.00

„ COŚ DLA BRZUSZKA”

śniadanko – palce lizać!

„DBAMY O NASZE ZĄBKI!”

mycie zębów

9.00-11.30

„JESTEŚMY MAŁYMI ODKRYWCAMI!”

zajęcia edukacyjne; indywidualna, zespołowa, grupowa działalność dziecka;
poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastycznych;
doświadczenia, badania, eksperymentowanie - radość odkrywania!

„ JAKI PIĘKNY JEST ŚWIAT!”

spacery, wycieczki, obserwacje, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, budzenie
zainteresowana światem wokół nas.

„ CZĘSTE MYCIE SKRACA ŻYCIE?”

czynności samoobsługowe w łazience

11.30 - 12.30

„ PYSZNOŚCI Z PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI”

obiadek – lepszy niż u mamy!

„CZAS NA RELAKS”

odpoczynek – słuchanie bajek, opowieści, muzyki relaksacyjnej.

12.30 - 13.30

„ NASZE POMYSŁY”

tworzenie okazji do działań twórczych- zastosowanie różnorodnych technik plastycznych

„ SPORT TO ZDROWIE!”

zestawy ćwiczeń gimnastycznych lub zabaw ruchowych
z wykorzystaniem przyborów, sprzętu, muzyki

„JUŻ TYLE UMIEM!”

utrwalanie, ćwiczenie, doskonalenie nabytych umiejętności; wyrabianie nawyków dotyczących czynności samoobsługowych, prac porządkowych

„CZYSTE RĘCE TRZEBA MIEĆ!”

czynności samoobsługowe w łazience

13.30 - 14.00

"CZAS NA MAŁE CO NIECO”

podwieczorek

14.00-16.30

„ MOJE ULUBIONE ZABAWY”

zabawy według upodobań i wyboru dzieci; prace porządkowe w sali,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym

„ JAK MINĄŁ DZIEŃ?”

podsumowanie dnia, pożegnanie

DO JUTRA!


Przedszkolowo.pl logo