Rola zabawy w rozwoju dziecka

Jako podstawowe rodzaje aktywności dziecka wyróżnia się pracę, naukę i zabawę, które mają wiele cech wspólnych.
Zabawa jest zjawiskiem bardzo charakterystycznym dla dziecka w wieku przedszkolnym, ale także dla całego życia człowieka. Dziecko gromadzi przez zabawę różne doświadczenia, nabiera wprawy w wykonywaniu różnych czynności, poznaje, przeżywa. Każda z zabaw dziecka oparta jest na wyobraźni, ma bardzo duże znaczenie dla jego rozwoju psychicznego.
Dziecko bawi się, ponieważ jest to dla niego przyjemność, nie ma w tych świadomych celów. W pierwszym okresie życia dziecko bawi się zabawkami - poznaje je i manipuluje nimi. Nawet zabawy „sroczka kaszkę warzyła”, „kosi – łapki” wzbogacają wiedzę dziecka o jego własnej budowie, wyrabiają umiejętność świadomego wykonywania ruchów swoim ciałem wprowadzając przy tym w dobry nastrój.
W trzecim roku życia dziecko bawi się w zabawy tematyczne naśladując przy tym swoich kolegów; potrafi już porozumiewać się z dorosłymi wzbogacając przy tym zasób słów.
Malec w trakcie zabawy naśladuje czynności wykonywane przez osoby dorosłe – myje, karmi lalkę, kładzie ją spać, wydaje różne dźwięki – odgłosy pojazdów, zwierząt. Odtwarza czynności, które zaobserwował w zachowaniu dorosłych, ale też rozbudowuje dodając własne pomysły, kojarzy fakty, rozwija pomysłowość
i wyobraźnię. Zabawy te uczą również dziecko samodzielności.
Około czwartego roku życia dziecko zaczyna wchodzić w interakcje z drugą osobą. Gdy dziecko ma pięć, sześć lat, zabawa staje się dla niego najważniejszą czynnością.
Zabawy możemy podzielić na:
− tematyczne,
− ruchowe – gry i zabawy ruchowe,
− konstrukcyjne – lepienie z plasteliny, rysowanie,
− dydaktyczne – łamigłówki, domina liczbowe i obrazkowe, gry planszowe, zagadki.
Różne zabawy podejmowane przez dziecko wpływają na jego harmonijny rozwój, uczą współpracy, współdziałania, respektowania norm życia społecznego.

Opracowała: Magdalena Matyszewska
Przedszkolowo.pl logo